1. สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 081-645-1318 AIS 099-089-9155 DTAC

2. สั่งซื้อผ่านทาง email : 88healthshop@gmail.com โดยระบุ

– สินค้าที่สั่ง

– ชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง

– ยอดเงินที่โอนและธนาคารที่โอน

1. สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 081-645-1318 AIS 099-089-9155 DTAC

2. สั่งซื้อผ่านทาง email : 88healthshop@gmail.com โดยระบุ

– สินค้าที่สั่ง

– ชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง

– ยอดเงินที่โอนและธนาคารที่โอน

อ่านต่อ