ภาวะความดันโลหิตสูงปลอม (White Coat Hypertension)

หลายคนเจอ ค่าที่ได้จากการวัดความดันที่บ้านจะต่ำกว่าที่โรงพยาบาล
จากประสบการณ์ที่ขายเครื่องวัดความดันมา 10 ปี จะเจอคำถามนี้บ่อยมาก
ลองมาอ่านกันว่าเพราะเหตุใด
สาเหตุที่สำคัญเกิดจาก ภาวะความดันโลหิตสูงปลอม (White Coat Hypertension) เวลาวัดความดันโลหิตที่คลินิก โรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุข ค่าความดันโลหิตสูง อาจเกิดจากความตื่นเต้น ความกังวล ตอบสนองต่อสภาวการณ์ในขณะนั้น แต่เวลาตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความดันอัตโนมัติที่บ้านค่าความดันโลหิตปกติ ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่แพทย์จะให้ผู้ป่วยมีเครื่องวัดความดันไว้ที่บ้าน และทำการจดบันทึกเป็นประจำทุก ๆ วัน เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว
    “การที่แพทย์มีข้อมูลความดันโลหิตของผู้ป่วยที่วัดเป็นประจำทุกวันจากที่บ้าน มีส่วนช่วยหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใช้ยาลดความดันโดยไม่จำเป็น”
แต่หลักใหญ่ที่สำคัญในการวัดความดันโลหิตเป็นประจำทุก ๆ วัน คือควรเลือกเครื่องวัดความดันโลหิตควรคำนึงถึงความแม่นยำของเครื่องมือที่ใช้มากที่สุด เพราะการให้ค่าที่ผิดพลาดจะส่งผลถึงการรักษาที่ไม่ถูกต้อง เราจึงต้องเลือกเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความถูกต้อง แม่นยำ และผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล
      และนอกจากนี้ ควรพบแพทย์อย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่ควรเปลี่ยนแพทย์ไปเรื่อย ๆ เพราะจะทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้คือการช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคแทรกซ้อน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตอยู่กับความดันโลหิตสูงอย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น